Groß / Large / Grande
Super JokerMemo © Hans Jürgen Hubert Stoffels
Thema van de beelden

Onderwerp of afbeeldingengroep. Foto's, tekeningen, illustartions.

Afbeeldingsgroepen: aan de linkerkant ziet u de geïnstalleerde afbeeldingsthema's. Als u met de muis over deze gaat, krijgt u informatie over de inhoud. Als u op een knop klikt, wordt deze groep in het midden weergegeven. Je kunt deze bekijken met 1er of met 5er stappen. Het toont bonus- en jokerkaarten. Met de duim omhoog accepteer je deze verandering, dit thema, of verlaat met het icon voor “exit” (meisje gaat de kamer uit).

Pijltoetsen: deze zijn alleen bedoeld om u naar de afbeeldingen te laten kijken voordat u ze kiest of niet.

 

Hoe kun je het thema
van de foto's veranderen?

Freeware: Deutsch, English, Español, Français, Nederlands

© Hans Jürgen Hubert Stoffels - Köln (Cologne, Germany)